Vi var mycket delaktiga i utformandet av dopgudstjänsten

Varför har ni valt att döpa ert barn i Svenska Kyrkan? Var det ett självklart val?
Ja för oss var det det. Vi är båda aktiva i Svenska kyrkan. Jag (Victoria) arbetar på en förskola som samarbetar med Svenska kyrkan. För mig var det själklart. Min man är uppvuxen i ”frikyrkan” så för honom var inte barndopet helt självklart från början.

Varför är dopet viktigt för er?
Jag ser dopet som en gåva man ger till sina barn. Oavsett vad de själva väljer för väg senare i livet så har de fått gåvan. I dopet lovar Gud att vara med en oavsett vad som händer. Det är stort!

Vad var viktigt för er i valet av faddrar?
Faddrar för oss är ett hedersuppdrag. Men vi har faktiskt valt att våra barn inte har några faddrar. Vi tyckte att det kändes fel att välja ut någon speciellt och sätta dem framför någon annan. Sen var det svårt eftersom det står att man ska ”sörja för barnets kristna fostran” och eftersom Daniel familj är frikyrklig och min familj inte alls är troende så kände det fel att bara ha faddrar ur den ena familjen så vi valde inga alls.

Hur utformade ni dopgudstjänsten?
Vi har en nära vän som är präst och han har fått ”äran” att döpa båda våra barn och viga oss. Vi har varit mycket delaktiga i utformadet och sett till att så många som ville fick vara delaktiga. På Ellas dop läste farfar evangeliet, morfar hällde upp dopvatten och faster läste texter och farbror och faster sjöng och spelade. På Edvins dop ville vi få Ella delaktig. Hon fick smycka dopfunten med blommor innan och hon fick, med hjälp av en pall, hälla upp vattnet i dopfunten och sedan hjälpa prästen att torka Edvins huvud. Det var jättefint! Vi har också valt egna sånger och psalmer som vi tyckte passade bra.

Kände ni er delaktiga i planeringen?
Ja, mycket! I och med att jag jobbar som jag gör så vet jag hur en dopgudstjänst går till och vad man får ändra, så vi pratade mycket tillsammans om hur vi ville ha det. Jag tror många skulle våga mera om de bara visste vad de ”fick” och att man inte ”måste” sjunga Tryggare kan ingen vara.

Hade ni bjudning efteråt?
Ja vi hade en ”klassisk” dopfest med smörgåstårta, kaffe och tårta i församlingsgården.

Hur många var bjudna på dopet?
Ungefär 25-30 gäster.

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Namnstatistik

Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken om nyfödda namngivna publiceras omkring 20 januari och avser de nyfödda vars

Läs artikeln »