Här hittar du ett urval av bra dikter, böner och texter som passar utmärkt på ett dop eller en namngivningsceremoni. Har du fler förslag? Maila oss på info@dopguiden.se

Dikter

JAG SER DIG NÄR DU SOVER

Av: Lisa Glans
Dikten skrevs till Lisas dotter Elviras dop. 

Jag ser dig när du sover
så lätta andetag.
Vill ligga här bredvid dig
när natten blir till dag.

Du ligger tätt intill mig
din hud är mjuk och varm.
Jag känner sådan lycka
att ha dig i min famn.

I morgon när du vaknar
då vill jag se dig le,
förväntansfullt mot världen
och allt vad den kan ge.

Vill skydda dig mot ondska
och finnas där för dig.
Att stötta dig i livet
är ett löfte ifrån mig.

Men fortsätt nu att sova
min underbara tjej
För ännu råder natten
och jag vakar över dig.

Sista versen kan ändras om man fått en pojke:

Men forstsätt nu att sova
och ligga brevid mig
För ännu råder natten
och jag vakar över dig

ÄLSKADE BARN 
(dopdikt)
Av: Jessica Marie Nilsson

Så kom du då till oss du älskade barn,
och grep våra hjärtan med kraft.
Med ens fick allting mera mening,
långt mer än det någonsin haft.

Du ler så du strålar, din själ lyser klar,
Du fångar all ömhet omkring,
små fötter och fingrar, din hud och din doft
så underbart skapat allting.

Ditt liv skall vi följa och finnas för dig
och dela din glädje och sorg.
När skuggorna hotar ditt solsken,
så är vi din tryggade borg.

Idag vill vi visa för vänner och släkt,
den gåva vi fått att bevara;
Ett barn att få älska och skydda från ont,
en lycka för stor att förklara

SÖTA TÅR
Av: Carin Hertzberg
Dikten skrevs av Carin till dottern Vides dop 

Blåa små ögon,
ljust hår
Böjda fransar,
en salt tår
Röda kinder,
goa lår
Gulliga fötter,
söta tår

ETT GUDBARN 
Av: Siv Andersson

Att få ett litet gudbarn
är en gåva och en ära
– att man är så betrodd
att stå ett liv så nära.

Man länkas till varandra
med ett gudomligt band.
Så själsligt är man nära
fast man bara ses ibland.

Ett gudbarns liv man följer
av omtänksamma skäl.
För man har fått till uppgift
att se till barnets väl.

Och även i det tysta
finns detta alltid kvar
– att man känner något särskilt
för det gudbarn som man har.

ETT NYFÖTT BARN
Av: Siv Andersson

Det är som ett mirakel
när ett barn har blivit fött.
– ut kom en liten mänska
som ingen förut mött!

Ett spädbarn är så vackert
och dess doft helt underbar.
Och det är nåt visst med blicken
som är sällsamt vis och klar.

Från den stund man tar emot det
blir inget mer detsamma.
För ett barn förändrar livet
för sin pappa och sin mamma.

Ett sånt hav av ömsint kärlek
som plötsligt väller fram
för detta lilla under
som ännu vägs i gram.

EN DOTTER 
Av: Siv Andersson 

Ett barn är ett mirakel
väl värt att vänta på.
Det största och det bästa
en mor och far kan få.

En dotter kan förtjusa
från början med sin charm

Och gärna blir hon buren
av någon villig arm.

Men snart hon börjar tröttna
på att bara vara rar.
Och livet har så mycket
som lockar och som drar.

Den tiden går så fort
från liten tjej till stor.
Dock är hon alltid älskad
långt mera än hon tror.

EN SON 
Av: Siv Andersson

Från livets första steg
han testar vad han får.
Han skrapar sina knän
och torkar bort en tår.

Men barkbåten han gjort
förs ut på öppet hav
när sonen ska bli man
och möta nya krav.

Hans pojkrum blir nu tomt.
För söner är ett lån.
Och ständig närkontakt
byts ut mot telefon.

Men trots att åren går
och han blir stora karln
förblir han alltid son
och älskad som ett barn.

HJÄRTATS ALLRA KÄRASTE BARN 
Av: Harriet Löwenhjälm (1887-1918)

Är det du, är det du,
allra käraste barn,
som har kommit till sist ändå.
Om du kunde begripa,
vad jag längtat,
men det kan du visst aldrig förstå.

Tänk att du skulle komma till sist
det vågar jag väl knappast tro,
fast det var då min enda beständiga dröm,
som aldrig kom till ro.

Kom och sätt dig hos mig, lilla barn.
Får jag krama dig sakta ett slag?
Jag vill känna, att du är mig nära,
jag vill höra dina andetag.

Tänk, vad allting konstigt och krångligt
med ens blivit lätt att förstå.
Hjärtans allra käraste barn, så väl att du kom ändå
LYCKANS MINUT
Av: Eric Lindorm

Är det sant att jag håller ett barn på min arm
och ser mig själv i dess blick,
att fjärdarna gnistra och jorden är varm
och himmelen utan en prick?
Vad är det för tid, vad är det för år,
vem är jag, vad bär jag för namn?
Du skrattande knyte med solblekt hår,
hur fick jag dig i min famn?

Jag lever, jag lever! På jorden jag står.
Var har jag varit förut?
Jag väntade visst millioner år
på denna enda minut.

Vi sätter oss i ringen
av Margareta Melin

Vi sätter oss i ringen
och tar varann i hand.
Vi är en massa syskon
som tycker om varann.

För Gud är allas pappa
och jorden är vårt bo.
Och vi vill vara vänner
med alla, må ni tro.

Tack gode Gud för jorden
och alla människor.
Gör en familj av alla
en enda jättestor.
Dina barn tillhör dig inte
av Khalil Gibran

Dina barn tillhör dig inte
de är söner och döttrar av själva livets längtan
De kommer genom dig, men inte från dig
och fastän de är hos dig tillhör de dig inte.

Du kan ge dem din kärlek, men inte
dina tankar, ty de har egna tankar.

Du kan hysa deras kroppar, men inte
deras själar, ty deras själar befinner sig i
morgondagens land, som du inte
kan besöka, inte ens i dina drömmar.

Du kan sträva efter att likna dem
men försök inte att göra dem lika dig själv

Ty livet går inte tillbaks
och dröjer inte vid igår.

Böner

Förbön vid barndop
av Margareta Melin

Du som är kärlekens källa
och livet i vårt eget liv
tack för våra barn.
Vara människa
och leva i denna värld är inte lätt.
Bevara dem för det alltför svåra.
Tack för ditt ljus i deras hjärtan
och din närvaro i livets alla skeden.
Må de få erfara kärlek
och ge kärlek vidare.
Må de glädjas över att finnas till
och steg för steg finna sin väg.
Din välsignelse över dem
och över oss alla!


Gud som haver

Gud som haver barnen kär
Se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
Står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer lyckan går,
Du förbliver Fader Vår.
Amen

En variant till ”Gud som haver”, en andra vers kan man säga, 
finns nu på vår tids språk. Den sjungs på samma melodi och följer här:
Gud som ser och älskar så
av Margareta Melin

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Hjälp mig i all nöd och fara.
Låt din ängel mig bevara.
Du min trygghet alla dar
du är evigt hos mig kvar.
En föräldrabön
av Margareta Melin

Vi tackar dig, Gud, för våra barn
för förtroendet att vara föräldrar.
Så gott vi kan vill vi möta deras behov
ge dem trygghet och uppmärksamhet.
Du som ser vår goda vilja
hjälp oss i vår uppgift.
Må ditt ljus leda oss
och din kärlek bo i våra hjärtan.
Ett barns dopdag
av Margareta Melin

Din välsignelse Gud över detta barn
som du anförtror åt vår omsorg.
Må det få sina behov fyllda
av mat och värme, närhet och ömhet.

Såsom dopet förenar med Kristus
så må Kristi ljus omge detta barn
och bevara det från det alltför svåra.

Må det möta uppriktighet från människor
barmhärtighet och respekt –
och så bli rotat och tryggt i kärleken
och med Kristus ett ljus i världen.

Barnets namn kan gärna ersätta ”detta barn”
och ”det” bytas ut mot han eller hon.

Käre Herre
Käre Herre hör min bön:
Gör himlen klar
Och dagen skön
Och låt den varma solen skina.
Amen


Låt solen skina
Gud, låt solen skina
Över mig och mina,
Över folk och fä,
Över järn och trä,
Över asp och al,
Över höjd och dal,
Över åker, över äng
och över min egen pappas och mammas säng!
Amen


Hej, Guds mor

Jag är mycket liten
Och min röst är svag
Men när jag ropar; ”Hej, Guds mor!”
Så hör alla det är jag.


Käre far i himmelen

En scoutbön

Käre far i himmelen,
tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt
och göra det du vill.
Lär oss här på jorden
tycka om varann,
låt oss få en framtid
skyddad av din hand.
När jag lägger mig till ro
När jag lägger mig till ro
Liksom fågeln i ditt bo,
Låt din ängel mig bevara
Från allt ont och från all fara.
Far och mor och syskon små,
Se i nåd till dem också.
Kung och rike, slott och hydda,
Gode Gud, dem alla skydda.
Två små ögon
Två små ögon att se dig min Gud
Två små öron att höra ditt bud
Två små fötter att gå på din stig
Två små händer att verka för dig
En liten tunga att prisa ditt namn
Ett litet hjärta att fly i din famn.
Till Guds ljuvliga Paradis
Tolv Guds helgon, varen oss när.
Tolv Guds änglar, vakten vår bädd.
Två vid hand och två vid fot.
Två vid varje ledamot.
Två oss söve och två oss väcke.
Två oss hjälpande händer sträcke.
Till Guds ljuvliga Paradis.
Högsta Guds Ängel går kring vårt hus,
Han bär två förgyllda ljus.
Aftonbön från Nådendals kloster
Han har boken i sin hand.
Han har Jesus i sin famn.
Så somna vi i Jesu namn
Amen

Fader vår
Fader vår som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty Riket är Ditt och Makten och Härligheten
i Evighet.
Amen

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
På jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
Liksom vi har förlåtit dem
Som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
Utan rädda oss ifrån det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen 
Our Father
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil,
For thine is the kingdom, the power and the glory,
For ever and ever.
Amen

Aronitiska välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen

4 Mos. 6:24-26

 

Texter

Änglarnas fråga
Gammal slavisk legend.

Gud hade skapat världen och allt som fanns i den. Från den allra minsta mask i mullen till skapelsens krona – människan. Allt detta såg änglarna och de förundrade sig.
Men det var en sak de inte kunde förstå: varför Gud hade skapat människan. Hur mycket de än grubblade över denna fråga så för blev det en gåta. När Gud hade hela himmelen full av änglar så behövde han väl inga människor? Till sist kom de överens om att fråga honom om saken. Den minsta av änglarna tog mod till sig, gick fram till honom och sade:
– Himmelske Fader, du har ju hela huset fullt av änglar, både stora och små. Varför skapade du människan?
Gud såg på ängeln och så ropade han till sig alla.
Han böjde sig ned till jorden och plockade en ros som just öppnat sina kronblad i solen.
– Se här, sade han. Vem kan säga vad jag håller i min hand?
Ingen svarade för de visste inte vad det var. Då sade Herren:
– Därför skapade jag människan, för att det skulle finnas någon i världen som vet vad Gud har skapat!


Det går en ängel
Det går en ängel kring vårt hus,
Han bär på två förgyllda ljus,
Han bär en bok uti sin hand,
Så somna vi i Jesu namn.
Jesus kär, var mig när
Av: Lina Sandell-Berg

Jesus kär,
var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer,
Jesus kär,
var mig när.

Håll du mig
tätt vid dig
och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika,
håll du mig
tätt vid dig.
Herre, gör oss till redskap
Herre, gör oss till redskap för din frid.
Där tvivel finns, låt oss få komma med tro.
Där förtvivlan finns, låt oss få komma med hopp.
Där sorg finns, låt oss få komma med glädje.

Mästare låt oss sträva:
Inte så mycket efter att bli tröstade som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådda som att förstå, inte så mycket efter att bli älskade som att älska.

Ty det är genom att ge som man får, det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv, det är genom att förlåta som man får förlåtelse, och det är genom att dö som man kan uppstå till evigt liv.
Fransiscus
Kärlekens lov
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten
Inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
Den brusar inte upp,
Den vill inget något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
Men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
Allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Tänkvärda ord

”Tror du inte att det i människan finns ett djup så stort att det är dolt även för henne som det finns i?”
Augustinus 
”Språken skiljer sig,
men mänskligheten är ett
och talet är också ett.
Talet är en bild av intellektet
Och intellektet är en bild av Gud”
”Detta vet vi: jorden tillhör inte människan,
människan tillhör jorden.
Allt är sammanlänkat, liksom blodet
Som förenar oss alla.
Människan vävde inte livets väg,
Istället är hon mer en tråd i den.
Vad än hon gör mot väven,
Gör hon mot sig själv.”
Hövding Seattle
”Var trogen mot det kungliga i dig själv”
Alfred Tennyson
”Endast själens inre rikedom är sann rikedom”
Lucianos
”Även den längsta resa börjar med ett litet steg”
Lao Tzu
”Var hälsad drottning Vishet,
Herren må bevara dig
Och din syster
Den heliga, rena Enkelheten”
Fransiscus av Assisi

”En människa är likvärdig med alla skapelse. En människa är en värld i miniatyr.”
Abot de rabbi Nathan
Jag är ett litet, litet lamm
Som vilar tryggt i Herdens famn.
Den famnen är så stor och vid,
Den räcker till för dig och mig.
”Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den”
Heliga Birgitta
”Du, o Herre, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt, till dess det finner ro i dig”
Augustinus
Det dubbla kärleksbudet
Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.
Matt. 22:37-39

Den gyllene regeln
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni också göra för dem.
Matt. 7-12

”Lilla Bibeln”
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

 

Har du egna bidrag som du vill dela med dig av på Dopguiden? Skicka ett mail till info@dopguiden.se. Observera att du måste ha skrivit texten själv och att vi för närvarande inte betalar ut någon ersättning för publicerade bidrag.

 

INGA KOMMENTARER