Texter och böner till dop

Texter och böner till dop

Här hittar du ett urval av bra böner och texter som passar utmärkt på ett dop eller en namngivningsceremoni. Har du fler förslag på texter eller böner till barndopet? Maila oss på [email protected]

I denna artikel hittar du överst böner till dop. Nedanför hittar du texter till dop och allra längst ner hittar du tänkvärda ord. Du kanske även söker: Dikter till dopet.

Böner till dop

Förbön vid barndop
av Margareta Melin

Du som är kärlekens källa
och livet i vårt eget liv
tack för våra barn.
Vara människa
och leva i denna värld är inte lätt.
Bevara dem för det alltför svåra.
Tack för ditt ljus i deras hjärtan
och din närvaro i livets alla skeden.
Må de få erfara kärlek
och ge kärlek vidare.
Må de glädjas över att finnas till
och steg för steg finna sin väg.
Din välsignelse över dem
och över oss alla!


Gud som haver

Gud som haver barnen kär
Se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
Står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer lyckan går,
Du förbliver Fader Vår.
Amen

En variant till ”Gud som haver”, en andra vers kan man säga, 
finns nu på vår tids språk. Den sjungs på samma melodi och följer här:
Gud som ser och älskar så
av Margareta Melin

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Hjälp mig i all nöd och fara.
Låt din ängel mig bevara.
Du min trygghet alla dar
du är evigt hos mig kvar.
En föräldrabön
av Margareta Melin

Vi tackar dig, Gud, för våra barn
för förtroendet att vara föräldrar.
Så gott vi kan vill vi möta deras behov
ge dem trygghet och uppmärksamhet.
Du som ser vår goda vilja
hjälp oss i vår uppgift.
Må ditt ljus leda oss
och din kärlek bo i våra hjärtan.

Ett barns dopdag
av Margareta Melin

Din välsignelse Gud över detta barn
som du anförtror åt vår omsorg.
Må det få sina behov fyllda
av mat och värme, närhet och ömhet.

Såsom dopet förenar med Kristus
så må Kristi ljus omge detta barn
och bevara det från det alltför svåra.

Må det möta uppriktighet från människor
barmhärtighet och respekt –
och så bli rotat och tryggt i kärleken
och med Kristus ett ljus i världen.

Barnets namn kan gärna ersätta ”detta barn”
och ”det” bytas ut mot han eller hon.

Käre Herre
Käre Herre hör min bön:
Gör himlen klar
Och dagen skön
Och låt den varma solen skina.
Amen


Låt solen skina
Gud, låt solen skina
Över mig och mina,
Över folk och fä,
Över järn och trä,
Över asp och al,
Över höjd och dal,
Över åker, över äng
och över min egen pappas och mammas säng!
Amen


Hej, Guds mor

Jag är mycket liten
Och min röst är svag
Men när jag ropar; ”Hej, Guds mor!”
Så hör alla det är jag.


Käre far i himmelen

En scoutbön

Käre far i himmelen,
tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt
och göra det du vill.
Lär oss här på jorden
tycka om varann,
låt oss få en framtid
skyddad av din hand.
När jag lägger mig till ro
När jag lägger mig till ro
Liksom fågeln i ditt bo,
Låt din ängel mig bevara
Från allt ont och från all fara.
Far och mor och syskon små,
Se i nåd till dem också.
Kung och rike, slott och hydda,
Gode Gud, dem alla skydda.
Två små ögon
Två små ögon att se dig min Gud
Två små öron att höra ditt bud
Två små fötter att gå på din stig
Två små händer att verka för dig
En liten tunga att prisa ditt namn
Ett litet hjärta att fly i din famn.
Till Guds ljuvliga Paradis
Tolv Guds helgon, varen oss när.
Tolv Guds änglar, vakten vår bädd.
Två vid hand och två vid fot.
Två vid varje ledamot.
Två oss söve och två oss väcke.
Två oss hjälpande händer sträcke.
Till Guds ljuvliga Paradis.
Högsta Guds Ängel går kring vårt hus,
Han bär två förgyllda ljus.
Aftonbön från Nådendals kloster
Han har boken i sin hand.
Han har Jesus i sin famn.
Så somna vi i Jesu namn
Amen

Fader vår
Fader vår som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty Riket är Ditt och Makten och Härligheten
i Evighet.
Amen

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
På jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
Liksom vi har förlåtit dem
Som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
Utan rädda oss ifrån det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen 
Our Father
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil,
For thine is the kingdom, the power and the glory,
For ever and ever.
Amen

Aronitiska välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen

4 Mos. 6:24-26

böner till dop

Texter till dop

Änglarnas fråga
Gammal slavisk legend.

Gud hade skapat världen och allt som fanns i den. Från den allra minsta mask i mullen till skapelsens krona – människan. Allt detta såg änglarna och de förundrade sig.
Men det var en sak de inte kunde förstå: varför Gud hade skapat människan. Hur mycket de än grubblade över denna fråga så för blev det en gåta. När Gud hade hela himmelen full av änglar så behövde han väl inga människor? Till sist kom de överens om att fråga honom om saken. Den minsta av änglarna tog mod till sig, gick fram till honom och sade:
– Himmelske Fader, du har ju hela huset fullt av änglar, både stora och små. Varför skapade du människan?
Gud såg på ängeln och så ropade han till sig alla.
Han böjde sig ned till jorden och plockade en ros som just öppnat sina kronblad i solen.
– Se här, sade han. Vem kan säga vad jag håller i min hand?
Ingen svarade för de visste inte vad det var. Då sade Herren:
– Därför skapade jag människan, för att det skulle finnas någon i världen som vet vad Gud har skapat!


Det går en ängel
Det går en ängel kring vårt hus,
Han bär på två förgyllda ljus,
Han bär en bok uti sin hand,
Så somna vi i Jesu namn.
Jesus kär, var mig när
Av: Lina Sandell-Berg

Jesus kär,
var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer,
Jesus kär,
var mig när.

Håll du mig
tätt vid dig
och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika,
håll du mig
tätt vid dig.
Herre, gör oss till redskap
Herre, gör oss till redskap för din frid.
Där tvivel finns, låt oss få komma med tro.
Där förtvivlan finns, låt oss få komma med hopp.
Där sorg finns, låt oss få komma med glädje.

Mästare låt oss sträva:
Inte så mycket efter att bli tröstade som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådda som att förstå, inte så mycket efter att bli älskade som att älska.

Ty det är genom att ge som man får, det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv, det är genom att förlåta som man får förlåtelse, och det är genom att dö som man kan uppstå till evigt liv.
Fransiscus
Kärlekens lov
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten
Inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
Den brusar inte upp,
Den vill inget något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
Men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
Allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Tänkvärda ord på barndop

”Tror du inte att det i människan finns ett djup så stort att det är dolt även för henne som det finns i?”
Augustinus

”Språken skiljer sig,
men mänskligheten är ett
och talet är också ett.
Talet är en bild av intellektet
Och intellektet är en bild av Gud”

”Detta vet vi: jorden tillhör inte människan,
människan tillhör jorden.
Allt är sammanlänkat, liksom blodet
Som förenar oss alla.
Människan vävde inte livets väg,
Istället är hon mer en tråd i den.
Vad än hon gör mot väven,
Gör hon mot sig själv.”
Hövding Seattle

”Var trogen mot det kungliga i dig själv”
Alfred Tennyson

”Endast själens inre rikedom är sann rikedom”
Lucianos

”Även den längsta resa börjar med ett litet steg”
Lao Tzu

”Var hälsad drottning Vishet,
Herren må bevara dig
Och din syster
Den heliga, rena Enkelheten”
Fransiscus av Assisi

”En människa är likvärdig med alla skapelse. En människa är en värld i miniatyr.”
Abot de rabbi Nathan

Jag är ett litet, litet lamm
Som vilar tryggt i Herdens famn.
Den famnen är så stor och vid,
Den räcker till för dig och mig.

”Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den”
Heliga Birgitta

”Du, o Herre, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt, till dess det finner ro i dig”
Augustinus

Det dubbla kärleksbudet
Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.
Matt. 22:37-39

Den gyllene regeln
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni också göra för dem.
Matt. 7-12

”Lilla Bibeln”
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

Har du egna bidrag av texter eller böner som passar till dop som du vill dela med dig av på Dopguiden? Skicka ett mail till [email protected]. Observera att du måste ha skrivit texten själv och att vi för närvarande inte betalar ut någon ersättning för publicerade bidrag. Här hittar du även dikter till dopet.

 

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)