Vad är meningen med dopet?

Dopet inte bara symboliserar, utan innebär rent konkret, faktiskt bokstavligen, övergången från synden och döden till ett nytt liv – ett liv med den heliga Anden.

Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Dopet är i flera kyrkosamfund ett sakrament, och nödvändigt för att en person skall kunna upptas i kristenheten. Många samfund menar att med dopet blir människan född på nytt i Jesu namn, medan andra ser dopet som en synlig bekräftelse på en persons val att vara kristen, efter en pånyttfödelse.

Läs även: Dopgudstjänsten / Vett och etikett på dopet

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Vad säger namnlagen?

Namn Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det

Läs artikeln »