Vad är meningen med dopet?

Dopet inte bara symboliserar, utan innebär rent konkret, faktiskt bokstavligen, övergången från synden och döden till ett nytt liv – ett liv med den heliga Anden.

Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Dopet är i flera kyrkosamfund ett sakrament, och nödvändigt för att en person skall kunna upptas i kristenheten. Många samfund menar att med dopet blir människan född på nytt i Jesu namn, medan andra ser dopet som en synlig bekräftelse på en persons val att vara kristen, efter en pånyttfödelse.

Läs även: Dopgudstjänsten / Vett och etikett på dopet

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)