Barndop ordning

Gudstjänstordningen

Detta är ordningen för gudstjänsten ”Dop av barn”.

Vi har lagt till kommentarer kring hur en del av det praktiska vanligtvis går till.

Gudstjänsten brukar börja med att den som ska döpas, dess föräldrar och faddrar går tillsammans genom kyrkan till dopfunten.

Valfri psalm  

Prästens inledningsord:
Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med det/dessa barn, som skall döpas.

Därefter en tackbön som föräldrarna kan be:
Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn.
Tack för gåvan du gett
och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till det/de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.

Annars ber prästen:
Gud, vi tackar dig för detta/dessa barn.
Välsigna dem som bär ansvar för barnen
(- föräldrar, faddrar och vänner).
Fyll dem med din kärlek,
så att de kan ge ömhet och trygghet.
Hjälp oss att leva så med varandra
att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva.
Efter tackbönen följer bibelläsning som föräldrar, faddrar, släktingar, präst eller någon annan kan läsa. Texten är från Markusevangeliet 10:13-16 och handlar om barnen som förebilder för tro.
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen,lade händerna på dem och välsignade dem.

Därefter följer befrielsebönen, inledd av att prästen frågar efter barnets namn. Vilka namn har ni/du gett ert/ditt barn?

Befrielsebönen:
Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.

Prästen kan sedan teckna ett korstecken på panna, mun och hjärta på den som ska döpas.
Efter befrielsebönen följer bibelläsning från Matteusevangeliet 28:18-20. Texten handlar om dopet och uppdraget som kristna. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn
och lär dem hålla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Sedan kan prästen ha ett doptal   

Eventuellt sjungs ännu en valfri psalm

Vatten hälls nu i dopfunten, om man inte gjort det tidigare. Detta kan syskon, faddrar, släktingar, präst eller någon annan göra.

Därefter följer en dopbön: 
Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att han/hon/de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd honom/henne/dem till ett nytt liv i Kristus
och förena honom/henne/dem med ditt folk.
För vår Herre Jesu Kristi skull.
Därefter trosbekännelsen som läses högt tillsammans:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Prästen kan sedan fråga föräldrarna: 
Vill ni/du att ert/ditt barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Nu sker själva dophandlingen.
Prästen tar vatten tre gånger över barnets huvud och medan denne säger:
NN, jag döper dig i Faderns, Sonens och den Heliga Andes namn.
Prästen ber: 
Livets Gud,
uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom/henne att dag för dag
leva i sitt dop.

Själva dopakten avslutas med att den döpte välkomnas in i församlingen. Det är vanligt att den döpte då får ett dopbevis och dopljus.

Ljuset är en påminnelse om Jesus som sade:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Sedan följer en uppmaning till de till de anhöriga. I samband med detta är det vanligt att fadderbevis delas ut.
Genom dopet har NN/ditt/dina/ert/era barn
blivit upptagen/upptaget/upptagna i Kristi kyrka.
Det är nu er uppgift som föräldrar och faddrar
att vara förebilder och förebedjare för honom/henne/dem
och tillsammans med församlingen leda honom/henne/dem
på trons väg genom livet.

Därefter följer en förbön för barnet som kan bes av förälder, präst eller någon annan. Sedan ber man tillsammans Herrens bön.
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Prästen läser välsignelsen: 
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Valfri psalm 

Efter den avslutande psalmen kan prästen uttala ett sändningsord.
Gå i frid och tjäna Herren med glädje.​

Läs även: Att göra ett dopprogram / Vad är meningen med dopet?

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Vårdukning

Material som används vid den här dukningen: Stearinljus, papperssnöre i olika färger, bast, rosa ståltråd, gräsfrö, blomnålar och papper. Ståltråd i olika färger kan varieras

Läs artikeln »