Dopklänningen är ofta vit och mycket längre än barnet. Det är en symbol för att barnet får växa in i tron. När det lilla barnet föds saknar det kunskap om vad dopet innebär.

Även prästens vita kläder och konfirmandkåpan är för stora, som ett tecken för att man aldrig är “färdig” i sin tro.

När man dör kan man också bli svept i ett vitt tyg.

Dopklänningens vita färg står för renhet och Guds förlåtelse.

Dopklänningen går ofta i arv mellan generationerna och det är vanligt att man broderar in barnets namn och dopdatum i klänningen. I de flesta församlingar kan man låna en dopklänning. Numera finns också andra alternativ till de traditionella dopklänningarna. Vid ett vuxendop kan man använda en konfirmationskåpa eller vanliga kläder.