Meningen med dopet

Vad betyder dopet?

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse. 

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen.

Läs även: Så fungerar dopet

Dopets betydelse

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt påminner dopet oss om att det finns en väg som går genom död till liv tillsammans med Jesus. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. I Bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus efter sin uppståndelse sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Namnet
Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. Namnet är viktigt och står för den man är som person, och att man är unik. Därför frågar prästen tidigt efter namnet på den som ska döpas.  Ibland att man vid dopet skrivs in i Guds stora bok, en bild av att den enskilda människan finns med i ett stort sammanhang och är viktig för helheten.

Festen
Dop är fest! Själva dopgudstjänsten är en fest där vi alla firar att en ny medlem blir en del av vår gemenskap. Ofta vill man fortsätta med ett kalas efteråt.  Detta kan göras på ett enkelt sätt och det finns inget som säger att man måste ha en efterfest. Att bjuda in släkt och vänner för att fira dopet har länge varit en tradition.  Ibland är det så att man inte har möjlighet att ha kalaset hemma. Många församlingar har församlingshem som man kan låna eller hyra för att ha en dopfest i.

Läs även: Vem bestämmer musiken på dopet? / Allt om dopfesten

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)