Vad säger namnlagen?

Namn

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Kort om namntyperna enligt namnlagen

Förnamn – alla barn måste ha minst ett förnamn. Man kan dock ha många förnamn, men endast ett tilltalsnamn. Många gånger kallas det andra eller tredje förnamnet för mellannamn, men i själva verket är de alla förnamn.

Mellannamn – enligt den nya namnlagen kan man inte längre ha mellannamn. Tidigare användes detta som alternativ när två efternamn skulle användas. I den nya lagen har det istället blivit möjligt att ha dubbelt efternamn.

Efternamn – nyfödda barn får inte länge automatiskt mammans namn. Istället ansöks det om efternamn på samma blankett som man använder för att anmäla förnamn. Efternamn ska väljas inom tre månader. Uteblir valet så får barnet samma efternamn som den förälder som fött barnet.

Dubbla efternamn – en nyhet i den nya namnlagen är att barn nu kan ha dubbelt efternamn. Efternamnet kan dock endast bestå av två namn. Så har ena föräldern sedan tidigare dubbelt efternamn, så kan det dubbla namnet inte kombineras med ett enkelt efternamn. Föräldern med det dubbla efternamnet måste då välja ett av namnen (alternativt om barnet endast får den ena förälderns dubbelnamn).

Läs även: Populära barnnamn / Finska namn

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)