Namn

Det finns enligt namnlagen tre typer av namn:

  • förnamn
  • mellannamn
  • efternamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Exempel på namnuppbyggnad
Namntyp Namn
Fullständigt namn Svensson Johansson, Aurora Eulalia
Mellannamn Svensson
Efternamn Johansson
Förnamn Aurora Eulalia

INGA KOMMENTARER