Andra trossamfund

Islam
Inom islam finns inget dop och inga andra sakrament. För att bli muslim ska du bekänna din tro genom att be den korta trosbekännelsen inför två vittnen.  Islam har ca 800 miljoner anhängare i världen.

Buddhism
Inom buddhismen har man inget dop men föräldrarna tar med sina nyfödda barn till kloster för att få dem välsignade. Då brukar munkarna även stänka lite vatten på barnets huvud.

Hinduism
Ett av de hinduiska sakramenten är ett barns födelse.
Inom den hinduiska traditionen ber familjens präst böner för att skydda barnet från onda andar och han ber att Gud ska välsigna barnet så det får ett långt och friskt liv. Då barnet är tolv dagar gammalt hålls en ceremoni där barnet får sitt namn. Barnet kläs i nya kläder och läggs i en vagga. Därefter säger prästen barnets namn och de närvarande kvinnorna sjunger sånger där barnets namn finns med. Barnet får ett smycke som är av silver eller guld. Vid fyra månaders ålder tar mamman med barnet till templet och vid sex månaders ålder får barnet för första gången fast föda och barnet får en silversked. Om det är en pojke klipps hans hår vid ett års ålder. Det finns 7-800 miljoner människor inom hinduismen.

Ortodoxa kyrkan
Inom en ortodox tradition har man sju sakrament varav dopet är ett av dem. Barnets sänks ner i dopvatten och direkt efter dopet konfirmeras man. Barnets smörjs med välluktande olja och genom det tros barnet få den heliga Andens gåvor.

Katolska kyrkan
Inom den katolska kyrkan har man sju sakrament varav dopet är ett av dem. Dopet sker genom nedsänkning eller begjutning.

Jehovas vittnen
Inom Jehovas vittnen praktiseras bara vuxendop. För att vara med i Jehovas vittnen så måste man förstå vad det innebär. Man måste ha läst om sin gudstro, samt varit ute och knackat dörr. Man ska även ha varit på ett möte Rikets sal där alla i församlingen är speciellt uppmärksammade på den nye medlemmen. Först efter detta så accepteras man som en riktig församlingsmedlem.

Svenska Baptistförbundet
Baptistförbundet tar avstånd från barndop och praktiserar vuxendop (även kallat omvändelsedop, medvetet dop eller troendedop). Den som tror manifesterar detta genom att låta sig döpas genom nedsänkning. Det baptiskiska alternativet till barndop är barnvälsingelse.

Pingströrelsen
Inom pingstkyrkan sker dopet på baptistiskt sätt, genom nedsänkning i vatten. Det äger rum när en människa har kommit till tro och avlagt en personlig bekännelse om sinnesändring (frälsning). Dopet är porten till församlingen.

Missionskyrkan
Enligt missionskyrkan kan dopet ske vid olika tillfällen i livet, man döper både barn som vuxna. Man praktiserar också barnvälsignelse inom missionskyrkan. Det innebär att föräldrarna bär fram sitt barn för att genom bön och handpåläggning få sitt barn välsignat. Då får barnet ta ställning till sitt val senare i livet. Förebilden är berättelsen om hus Jesus lade sina händer på barnen och välsignade dem.

Metodistkyrkan
I metodistkyrkan döper man barn och vuxna. Metodistkyrkan har ca: 4600 medlemmar i Sverige. Genom dopet blir man medlem i församlingen.

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Dikter till dopet

Dikt till dop

Dopdikt som du gärna får läsa upp vid dopet. Välj gärna en fin dikt när det är dags för dop. Du har här ett stort urval av dikter.

Läs artikeln »