Dop fadder

Vad är det för skillnad mellan faddrar och gudföräldrar?

Jag undrar vad som är skillnaden mellan faddrar och gudföräldrar… måste man ha båda?

Svar:
Det är egentligen ingen skillnad – gudföräldrar är den beteckningen som har använts och fortfarande på olika håll används i kyrkan, faddrar är det nu officiella namnet på de personer som finns som ett extra stöd under barnets uppväxt, de som ber för barnet, kanske ger dem en barnbibel i doppresent o s v. Så du väljer själv vad du vill kalla dem, men de har samma funktion. Hoppas allt går bra i ditt/ert val av faddrar/gudföräldrar!
Mvh Linda

Läs även: Hur väljer man fadder? eller Vad händer om man ångrar sig?

Vad är det för skillnad på fadder och gudmor? Jag är gudmor till ett barn men inte fadder, sen är jag fadder till ett annat barn men inte gudmor. Kan man ta bort en fadder i efterhand? Gudmor kan man väl inte ta bort i efterhand? Ingen kan ju ändra det som varit.
Från: Elisabeth Nilsson

Hej Elisabeth! Det är ingen skillnad på att vara fadder och gudmor – det är olika namn på samma sak, nämligen att vara den som på ett särskilt sätt stöttar och finns där för barnet under uppväxten, som ber för barnet och kommer ihåg barnet på dopdag och kanske födelsedag, för att nämna några exempel på vad en fadder kan göra. Förr fanns det en tanke om att en gudmor var en “ställföreträdande förälder” – en som skulle rycka in och ta hand om barnet om föräldrarna inte kunde, men idag har den betydelsen nästan försvunnit. Benämningen gudmor (och gudfar) har också förändrats, till att bli fadder. Det går inte att stryka en fadder, vad jag vet, däremot att lägga till fler faddrar.

Mvh Linda

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)