Ordlista

En del ord i kyrkans värld kan kännas främmande. Vad är egentligen ett kor? Och vad menas med välsignelse?

Här följer en lista över ord som du kanske stöter på i samband med dopet eller vid något annat besök i kyrkan. Bra att känna till? Visst, det kan det vara. Nödvändigt? Nej, inte alls. Man får vara helt novis i kyrkan.

Saknar du något ord i listan? Är det något du undrar över? Maila oss på [email protected] så fyller vi på ordlistan.

Sakristia Rummet där prästen byter om och förbereder sig.
Vapenhus Entrén i kyrkan, innan man kommer in i själva kyrkorummet.
Koret Området längst fram i kyrkan vid altaret. Dopfunten befinner sig ofta i det området.
Brudkammare Det rum där dopgäster och brudpar har till sitt förfogande där man kan byta om och vila.
Pastorsexpedition Församlingens kontor
Församlingsgård Församlingens arbetsplats med olika verksamheter, oftast i anslutning till expeditionen.
Sockenstuga En del församlingar har kvar gamla sockenstugor som går att hyra för dopfester, dessa ligger i anslutning till en kyrka.
Dopfunt ”Skålen” som vattnet hälls upp i. Funt kommer ifrån latinets fons som betyder källa. Dopfunt kan lite slarvigt översättas med dopets källa.
Ambo En talarstol med mikrofon som ofta används då texter ska läsas.
Komminister Församlingspräst
Pastorsadjunkt Nyligen prästvigd som gör sitt första år under handledning.
Kyrkoherde Chefen i församlingen
Kantor  Musikansvarig, kantorsutbildad.
Organist Musikansvarig, organistutbildning
Klockare Vaktmästare, ansvarar för klockringning och andra sysslor.
Agenda Programmet för gudstjänsten.
Tackbön I denna bön ber och tackar föräldrarna för det barn de fått av Gud. Alternativt ber prästen denna tackets bön.
Evangelium Glädjebudskap är betydelsen av ordet. Denna text kommer från en av de fyra texter i Bibeln som berättar om Jesu liv och vad han sa. Det är den del av gudstjänsten där Jesus ”talar” till oss.
Fadder/Gudförälder Betyder samma sak
Befrielsebön En bön där vi ber om Guds beskydd för barnet och befrielse från det onda som finns i världen.
Förbön Vi ber för barnet, eller för andra vi tänker på som kanske har det svårt. Att be för andra människor är en kristen tradition som funnits från kyrkans början.
Herrens bön Fader vår eller Vår Fader
Trosbekännelse Vi erkänner den tro som vi döps till i kyrkan. Vi säger ja till en Gud som ständigt skapar på nytt, som kom i Jesus Kristus, dog och uppstod för oss och som finns hos oss i våra hjärtan genom den heliga Anden. Trosbekännelsen vi läser har funnits sedan den första kristna tiden och den kallas även för den apostoliska – den sammanfattar apostlarnas (Jesu lärjungars) tro.
Välsignelse Önskan eller bön om att bli väl signad – alltså att det ska gå en väl och att Gud ska vara nära människan. När prästen säger Välsignelsen till församlingen är det i Guds namn, alltså välsignelsen kommer egentligen från Gud. Gud tar hand om dig och vill dig väl, älskar dig för den du är.
Sändningsord Med dessa ord sänds vi ut i världen av Gud
Ljusbärare En ”ljusstake” som används för att tända ljus för andra, nära och kära eller för människor i världen som har det svårt.
Korstecken Prästen gör korstecken för att visa att något görs i Faderns och Sonens + och den helige Andes namn, den treenige Gud som vi i trosbekännelsen säger att vi tror på.
Predikstol En talarstol som prästen använder när han/hon predikar. Den är ofta högt upp för att det skulle höras på den tiden som det inte fanns mikrofoner.
Procession Vid gudstjänstens början går de medverkande in i kyrkan. Längst fram går den som bär korset.
Preludium Musikern inleder den gemensamma psalmsången med ett förspel.
Postludium Är ofta detsamma som utgångsmusik under vilken församlingen vandrar ut ur kyrkan.
Lärjungar Jesus säger i dopet: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn… i dopet blir vi Jesu lärjungar precis som de lärjungar Jesus hade runt sig när han vandrade på jorden. Lärjunge är att vara Jesu vän.

Läs även: Dopets historia eller om vett och etikett vid dop

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Dikter till dopet

Dikt till dop

Dopdikt som du gärna får läsa upp vid dopet. Välj gärna en fin dikt när det är dags för dop. Du har här ett stort urval av dikter.

Läs artikeln »

Namnstatistik

Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken om nyfödda namngivna publiceras omkring 20 januari och avser de nyfödda vars

Läs artikeln »