Att välja faddrar

Man har möjlighet att ge sitt barn faddrar eller Gudföräldrar. Faddrarnas uppgift varierar förstås under olika perioder i livet. De har till uppgift att följa barnet under livet, att finnas med som en viktig vuxen att samtala med om existentiella trosfrågor. Faddrarna kan också hjälpa till och stötta föräldrarna till barnet.

Vem väljer man då som Fadder till sitt barn? En del väljer sina syskon eller bästa vänner. En bra tanke är att man fråga sig själv: Vem skulle jag vilja prata med när det känns svårt?

En fadder behöver inte vara ett par

Faddrarna behöver inte själva vara ett par och det behöver inte heller vara en av varje kön. Att ha en manlig och en kvinlig förebild i sina faddrar är väl i och för sig en fin tanke, men andra kvaliteter kan ibland vara viktigare. Vid kungliga dop är aldrig gudfar och gudmor gifta med varandra utan väljs från olika håll.

Enda formella kravet som kyrkan har på faddrarna är att de själva är döpta.

Kan man byta faddrar?

Vad händer om man väljer ”fel” faddrar? Om det inte fungerar som man hade tänkt sig och/eller barnet och faddrarna inte har någon som helst kontakt med varandra, kan man ta bort faddrarna då?

”Det finns inga klara bestämmelser om att upphäva ett fadderskap”, skriver Stefan Nilsson, präst i Gustav Adolfs församling, på Svenska Kyrkans webbplats, ”men det är rimligt att den som inte vill vara fadder längre befrias från det uppdraget. Det första ni kan göra är att prata med faddrarna och höra hur de ser på saken, gärna tillsammans med en präst. De kanske tycker att det är en befrielse att slippa om det inte har fungerat. Efter det tar ni kontakt med församlingen så kan de ändra.”

Kan man lägga till faddrar i efterhand?

Finns det någon möjlighet att lägga till faddrar i efterhand, trots att dopet redan har varit?

”Ytterst är det kyrkoherden i församlingen som avgör vem som kan vara fadder”, skriver Michael Öjermo, kyrkoherde i Kista församling på Svenska Kyrkans webbplats. Kyrkoordningen innehåller inte heller ”några bestämmelser för när någon skall antecknas som fadder. Inget torde hindra att det sker senare även om den reguljära ordningen är att det sker i samband med dopet och att faddrarna deltar vid dopet.”

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)