Dop barndop

Kan man annullera en fadder? Vad gör jag om jag ångrar faddervalet?

Kan jag annullera en fadder?

Jag valde en fadder som inte längre är närvarande i våra liv. Jag undrar därför om man kan annullera en fadder?

Svar: Detta är inte en så enkel fråga som man skulle kunna tro, vid olika tillfällen har präster här på Dopguiden gett olika svar. Jag har själv ingen erfarenhet av detta så jag refererar till dessa tidigare svar. Karin Långström Vinge har skrivit att pastorsexpeditionen på hemorten kan vara behjälplig, kontraktsprosten Thorgny Larsson Lantz menar dock att en fadder inte kan tas bort i efterhand eftersom noteringen i dopboken ska ses som ett angivande av hur förhållandena var vid doptillfället. Thorgny Larsson Lantz gör en jämförelse med om en fadder dör. Inte heller då stryks faddern ur dopboken.

Med vänlig hälsning
Kjell Dellert

Kan jag avregistrera en fadder?

Jag vill inte ha kvar mina gudföräldrar av personliga skäl. Hur gör jag för att avregistrera dom? Väldigt viktigt för mej. Tack

Svar: Jag rekommenderar dig att kontakta Svenska kyrkan där du är folkbokförd. De kan hjälpa dig. Allt gott önskar Karin

Kan jag ta bort en fadder?

Jag undrar om man kan “ta bort” en fadder? Min svåger är fadder till min dotter, men efter ett “bråk” 2004 så har vi nästan ingen kontakt alls. Han och dottern har träffats 1 gång efter det, fast vi bor i samma stad! Jag känner, som du kanske förstår, ingen tilltro till honom och ångrar att han fick bli fadder till dottern!

Svar:
Jag ska vara ärlig med dig och säga att jag inte riktigt har fått något klart besked om det går att ta bort en fadder eller inte. När ditt barn döptes så registrerades faddrarna in det som vi kallar “dopboken”. Om man kan gå in och ändra i denna vet jag faktiskt inte. Det som de jag har pratat med sagt är att du gör bäst i att ringa till din pastorsexpedition och hör efter med han/hon som jobbar med den sk “kyrkobokföringen” om det går att ta bort registreringen. Känner du sedan för att mejla tillbaka och berätta hur det gick får du gärna göra det. Nyfiken på att veta hur de resonerar kring frågan där du bor. Lessen att jag inte kom längre i mitt eget sökande efter svar.

Mari Å

UPPDATERAD!
Dopguiden har skickat frågan vidare och fick det här svaret från kontraktsprost Thorgny Larsson Lantz:

Hej!
Det är glädjande att föräldrar låter fadderskapet vara mer än bara en anteckning i kyrkobok! I Ditt fall verkar det faktiska fadderskapet ha upphört och det är att beklaga. Vad gäller anteckningen i dopboken ska den ses som hur förhållandena var just vid dopet. Därför sker inte några strykningar i efterhand. Om jag får göra en drastisk jämförelse: när en fadder dör så stryks han eller hon inte i dopboken!
Hälsningar
Thorgny Larsson Lantz

Läs även: Att välja fadder / Fadderbevis

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Vad säger namnlagen?

Namn Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det

Läs artikeln »