dopgåva kontanter

En miljon som dopgåva!

Den som vill börja spara till ett barn har en hel del att ta ställning till.

En bra doppresent, Förmodligen är det många föräldrar och mor- och farföräldrar som väljer mellan en hård eller mjuk present – eller en gåva som växer och blir mer värdefull med åren. Att starta ett regelbundet sparande till ett barn känns viktigare än på länge. För är det något vi vet säkert om framtiden för de som är barn och ungdomar i dag är att den kommer att bli mindre trygg.

Framtidens bostadsmarknad ser inte ljus ut. I storstadsregionerna är det i dag knappast ett alternativ att hyra en bostad utan det är köp av en bostadsrätt som gäller, och då krävs en saftig insats.

Arbetsmarknaden är under förändring. Allt fler jobb blir tillfälliga, en trend som snarast kommer att förstärkas. Samtidigt hotar en hög ungdomsarbetslöshet att bli ett permanent inslag. Bästa vaccinet mot arbetslöshet är inte bara en eftergymnasial utbildning. Dessutom kan det krävas ännu mer studier, även sedan man trätt in i yrkeslivet, för att en person ska fortsätta att vara anställningsbar, som det heter på nutidssvenska. För den som vill hålla sitt CV uppdaterad handlar det ofta om avgiftsbelagda kurser.

Kort sagt. Pengar är inte allt. Men som medel för att få en första bostad och kanske en säkrare ställning på arbetsmarknaden betyder det väldigt mycket.

Några exempel på hur sparandet kan växa:

l Miljonär vid 27 års ålder. Det blir barnet om du kan och vill avvara så mycket som 1 000 kronor i månaden i en sparform som ger 7 procents avkastning.

l Efter 18 år i en aktiedepå med 6 procents avkastning per år har ditt barn 191 410 kronor, om du sparar 500 kronor i månaden.

l Kapitalet växer ju även om du enbart gör en engångsinsättning. Ditt barn har efter 18 år i en aktiedepå med 6 procents årlig avkastning drygt 71 000 kronor om du sätter in en engångssumma på 25 000 kronor.

– Man ska tänka på att ränta på ränta effekten är lika effektiv för små som för stora belopp. Att spara små summor regelbundet och på lång sikt är det bästa rådet för sparande till barn. Små belopp som för stunden kan kännas obetydliga kan på lång sikt växa till betydande belopp, säger Josefine Gunnarsdottir, skattejurist och sparexpert på Aktiespararna

Men det finns en hel del saker att ta ställning till för att sparandet ska bli så lönsamt och tryggt som möjligt. Ska sparandet ske i ditt eller barnets namn? På sparkonto, i depå, som kapitalförsäkring eller på investeringssparkonto?

Och vilken sparform blir bäst? Direktsparande i aktier eller olika typer av fonder, kanske råvaror? Här väljer vi att inte ens ta upp bankonto som ett alternativ. Räntorna som erbjuds är i dagsläget löjligt låga även för ett långsiktigt och bundet sparande.

Det kan kännas mest logiskt och kanske kan upplevas som roligast för barnet om sparandet sker i hans eller hennes namn. Men det finns många fördelar med att i stället ha det i eget namn. En är att barnets pengar då är skyddade från eventuella oklarheter vid en bodelning om man skiljer sig. Eftersom det är föräldrarna som förvaltar barnets tillgångar fram till 18-årsdagen och har att bedöma hur de ska användas kan man i värsta fall befara att de går till något annat än det som givaren hade tänkt.

– Föräldrarna förvaltar barnets pengar men pengarna får endast användas för barnets egna behov, säger Josefine Gunnarsdottir.

Det finns också en skattemässig fördel med att spara i eget namn, eftersom ett barn oftast inte kan kvitta vinst mot förlust. För en del kan det vara viktigt att ha möjlighet att påverka bolaget man äger aktier i. Då bör man veta att barn inte har rätt att rösta.

Om du fondsparar i barnets namn så får barnet betala den fondskatt som infördes 2012. Undantag för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto. I stället utgår schablonbeskattning, i dag på cirka 0,627 procent.

Om man väljer att spara i barnets namn och sparkapitalet överstiger 8 prisbasbelopp, måste en överförmyndare utses. Ansvaret för det ligger på föräldrarna. En överförmyndare eller överförmyndarnämnd finns i varje svensk kommun.

– Jag tycker att fördelarna med att spara i eget namn i stället för i barnets namn oftast är det bästa valet. Bland annat att du då själv kan kontrollera när och hur pengarna ska betalas ut till barnet, säger Josefine Gunnarsdottir.

– Men tänk på att öronmärka sparandet. Och det är viktigt att du kompletterar med ett testamente där du anger hur ditt sparkapital ska fördelas.

Både kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto gör att spararen inte behöver krångla med deklaration samt slipper betala kapitalvinstskatt vid aktie- och fondbyten. Men det finns skillnader också. I en kapitalförsäkring kan man ha barnen som förmånstagare och då ärver det tillgångarna i utan att det behöver regleras särskilt i testamentet. Dessutom kan man ange villkoret att pengarna får plockas ut först vid en viss ålder – som kan vara högre än 18 år.

Vilken sparform som är mest lönsam beror främst på hur lång tidshorisonten är.

– Med lång horisont kan direktägande i aktier eller aktiefonder vara rätt.

För den som tror att aktier kommer att fortsätta vara den bästa sparformen på lång sikt, men inte vill lägga så mycket tid och energi på att köpa och sälja, kan starta ett månadssparande i aktier och knyta det till ett autogiro. Det finns även färdiga aktieportföljer att investera i. Aktieinvest, som är knutet till Aktiespararna, har till exempel en ”juniorportfölj” med fem bolag inom olika branscher, där lägsta investeringsbelopp är 250 kronor.

Många som startar ett sparande till ett barn funderar nog på vad som händer när den lilla fjuniga bebisen förvandlas till en förhoppningsvis levnadsglad och nyfiken ung vuxen. Han eller hon kanske inte har samma bild av hur pengarna ska spenderas som givaren har.

– Det går inte att villkora vad barnet får göra med pengarna när han eller hon väl får dem. Har man en bra kommunikation med sitt barn eller barnbarn kan man se till att man diskuterar även de ekonomiska bitarna och lära av varandra.

Men en sak går det att styra över.

– Man kan villkora att sparandet ska vara enskild egendom i gåvobrevet, om barnet gifter sig. Det skulle nog i alla fall ingen jurist missa att skriva in, säger Josefine Gunnarsdottir.

  Käll: Aktiespararna

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Ordlista

En del ord i kyrkans värld kan kännas främmande. Vad är egentligen ett kor? Och vad menas med välsignelse? Här följer en lista över ord

Läs artikeln »