Måste vi dela dopet med andra?

Marie Åhrström är präst i Barnens Katedral, Karlstad och svarar på besökarnas frågor på Dopguiden.

En del föräldrar blir både ledsna och besvikna när de får veta att fler barn ska döpas i samma gudstjänst. Men hur resonerar kyrkan egentligen och måste man acceptera att dela dopet med andra? Vi frågade Mari Åhrström som är präst i Barnens Katedral i Karlstad.

I hur stor utsträckning försöker ni tillmötesgå önskemål om att det bara ska vara ett barn som döps i gudstjänsten?
Jag tror att svaret på denna fråga i första hand handlar om den enskilda församlingens resurser i form av personal, ekonomi och hur den övriga verksamheten ser ut. Tyvärr begränsar ibland tillgången till dessa många församlingar. I andra är det periodvis väldigt många som vill döpa sina barn samtidigt att det verkligen inte går att få enskilt dop. Tänker främst under sommaren då det även är många vigslar också.

En del församlingar vet jag att det är ”mot sin vilja” man erbjuder dop vid bestämda tider och familjer kan komma att bli fler än en vid ett och samma dop.
Strävan är nog dock alltid, hos de flesta, att försöka tillmötesgå den enskilda familjens önskemål.

Kan du förstå föräldrar som blir besvikna om de måste dela dopet med andra barn?
Jag kan absolut förstå de familjer som blir besvikna då de får ”dela” dopet med en för dem helt främmande familj. Absolut!

Många vill ju ha ett privat dop utanför den ordinarie gudstjänsten. Vad är anledningen till att församlingen vill att barnet döps i söndagens gudstjänst i första hand?
En av tankarna bakom att vissa församlingar erbjuder sina doptider i söndagens gudstjänst, grundar sig i att man tänker sig att ett dop just inte enbart är den enskilde familjens angelägenhet utan hela församlingens. Barnet blir genom dopet del av kyrkan och hela församlingen välkomnar vid dopet ett nytt liv. Det är en fest där hela församlingen deltar i förbönen för barnet och barnet får en gåva – dopljuset av församlingen.

En del föräldrar har upplevt att några dagar innan dopet ska äga rum hör prästen av sig och berättar att det är ytterligare barn som ska döpas, trots att de var ensamma från början. Vad anser du om det?
Om församlingen har doptider där det ibland blir så att flera barn döps samtidigt, bör självklart information om detta gå fram. Framförallt till den som bokar doptiden först. Att få informationen om att en annan familj kommer att döpa samtidigt, bara några dagar innan ens eget barns dop, tycker jag är helt fel. All rätt att klaga hos prästen eller kyrkoherden om det blir så.

Brukar det vara svårt att få föräldrar att enas kring psalmer och andra inslag i dopgudstjänsten?
Jag har faktiskt aldrig varit med om att familjer har haft svårt att enas om psalmer eller annan form av medverkan vid dopet. Snarare har det uppskattats om en av familjerna har kommit med egna tankar och idéer om musik, diktläsning eller andra inslag.

De jag har mött i har då alltid varit väl förberedda på att en eller fler familjer kommer att medverka samtidigt. Några har till och med funnit varandra och fått en fortsatt kontakt efteråt…

Har du något råd till dem som vill att deras barn får sin egen dopgudstjänst?
Något råd… Känns det fel att fler familjer är med vi ens eget barns dop tänker jag mig att det bästa är att försöka vara tydlig med detta önskemål. Inte vara rädd och säga ja mot sin vilja. Kontakta prästen eller någon annan i församlingen om hjälp att hitta en lösning. Kanske att ha dopet i hemmet eller på någon annan plats skulle fungera…

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Präst vid dop

Präster

Linda Ganters Präst i Norrstrands församling, Karlstad. Jag är: En kvinna som är som hon är. Jag är oftast lugn och tänkande, men har samtidigt

Läs artikeln »

Vad säger namnlagen?

Namn Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det

Läs artikeln »