Psalm 378 – Gud, hos dig är livets källa

Text: E Liedgren / Musik: troligen svensk

Gud, hos dig är livets källa,
allt du bär med allmaktsord.
Nytt du låter livet välla
över samma gamla jord.
Aldrig du ditt verk förgäter,
du förgäter ej de små,
deras änglar när dig stå.

Gud, hos dig är nådens källa.
bättre är än liv din nåd.
Hur vår färd vi skola ställa
står ej i vårt eget råd.
Mer än jordelivets gåva
du åt barnen skänka vill:
himmelriket hör dem till.

In i kyrkans hägn du för oss,
förrän själva dit vi gå.
Dold din milda hand berör oss,
innan vi ditt ord förstå.
Nya släkten du välsignar:
över späda huvun spänns
nådens himmel utan gräns.

Här den ström går fram vars flöden
giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden
är det nya livets bad.
Nya människor, Sonen lika,
klädda i hans renhets skrud,
vill du dana av oss Gud.

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)